Utveckling Grafik Referenser Företaget Kontakt Miljö  
Referenser
Här nedan finner du några exempel på applikationer och system som vi tagit fram för kunds räkning. Att bygga system är som att konstruera och lösa pussel samtidigt, vilket är både givande och frustrerande på en och samma gång. Inget problem är det andra likt så sitter du på en svårknäckt IT-nöt, hör av dig så ska vi se om vi inte tillsammans kan knäcka den.

Kammarkollegiet - Metodstöd/verksamhetsanalys
   
Tillsammans med myndigheter och stiftelser arbetar Kammarkollegiet för ett bra riskhanteringsarbete inom staten samt för en minskad skadekostnad. Detta genom att arbeta för att tillgodose det behov av riskhanteringsstöd som efterfrågas, samt att på eget initiativ arbeta med aktiva insatser.

Metodstödet Verksamhetsanalys är ett verktyg som hjälper myndigheter och företag att identifiera och prioritera brister i den egna verksamheten. D'tAnjo har tillsammans med Kammarkollegiet tagit fram detta verktyg.

Här kan du läsa mer om verktyget (länk till Kammarkollegiets egen hemsida)

Kammarkollegiet - Metodstöd/verksamhetsanalys // D'tAnjo
   
Riksarkivet - Winfolk
   
Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i Sverige. Applikationen Winfolk används för att digitalisera gamla folkbokföringsuppgifter så att de blir sökbara via olika databaser.

Sammanställning av uppgifter sker centralt och publiceras av Riksarkivet. Genom att teckna abonnemang hos Riksarkivet kan man söka och erhålla folkbokföringsuppgifter via www.svar.ra.se

Riksarkivet - Winfolk // D'tAnjo
   
ABUS Kransystem - Sammanställning av enkät
   
Den här Excel-applikationen analyserar enkätdata som fyllts i via webben och sammanställer dessa i tabell och diagramform. Den sammanställda delen kan enkelt överföras till Powerpoint för vidare presentation.
ABUS Kransystem - Sammanställning av enkät // D'tAnjo
   
Proseal - Pump / Objekthanteringssystem
   
Pump/Cylinder/Objekthanteringssystem för industrier där man behöver hantera olika individer med tillhörande data och egenskaper.

Programmet hanterar, förutom objekten ifråga, flera kunder/företag, personal, rapporter, statistik, service och underhåll, m.m.

Bland användarna av detta system kan nämnas: Billerud Korsnäs (Grums), Stora Enso Skoghall, Sandvik och Nordic Paper.

Proseal - Pump / Objekthanteringssystem // D'tAnjo
   
Industritjänst - Resursdatabas
   
Databas som hanterar personal och då främst utländsk arbetskraft med beräkningar för antal dagar kvar i Sverige, när återresa tidigast kan ske, bokningar, licenshantering m.m.

Rapporter och statistik kan tas ut för bl a:
- Vem har arbetat mest på företaget X
- Arbetad och bokad tid
- Personallistor
- Licenser och certifikat
- Heta arbeten
Industritjänst - Resursdatabas // D'tAnjo
   
Städkurir & Flytt i Värmland - Schemabokning
   
Ett webbaserat bokningssystem som erbjuder följande funktioner:
- Bokning av person/resurs per dag
- Dagschema - all bokad personal
- 2-veckorsschema för respektive person
- Återkommande bokningar/uppdrag
- Hantering av avtalskunder med möjlighet att rapportera utförda/fakturerade bokningar till uppdragsgivaren
- Upplägg av personal, resurser, arbetsuppgifter och kunder
- Rapportering av tid, belopp och fakturastatus
- Behörighetsanpassade rutiner, endast administratörer kan göra allt i systemet - personal ser endast scheman
Städkurir & Flytt i Värmland - Schemabokning // D'tAnjo
   
CPL Gruppen - Webbsaldo
   
Webbaserat pallsaldosystem som bl a erbjuder:
- Köp och sälj
- Saldoberäkning
- Statistik pr. butik och period
- Fakturaunderlag
- Export till Excel
   
En variant av detta saldosystem används även av Kjell & Company för ABB Ludvikas räkning.
CPL - Webbsaldo // D'tAnjo
   
VVS Plan - Projektdatabas
   
Specialanpassad dokumenthanteringsdatabas för VVS Plan
(fd VTB-Karlstad/Kvist). Systemet håller reda på projekt och deras status, var dokument lagras, bokad personal, m.m. Applikationen kan bl a skapa trädstrukturer baserade på vilka förutsättningar projektet kräver.

Till systemet finns även externa Excelmoduler framtagna, exempelvis för sammanställning av budgeterad och nyttjad tid, återrapportering, automatisk dagbok m.m.
VVS Plan - Projektdatabas // D'tAnjo
   
Numerus Currens
   
Ett numreringssystem i första hand avsett för biblioteksvärlden. Några av funktionerna är bl a start av valfritt löpnummer, egendefinierat huvudnummer, valfritt separatortecken, etikettutskrift, fleranvändar- och nätverksstöd.
Numerus Currens // D'tAnjo
   
Riksarkivet - Sjömanshusdatabas / Sjöfolk
   
Kommersiell databas för sökning av sjömän och matriklar. Säljes genom Riksarkivet och återfinns även hos de flesta bibliotek och släktforskarföreningar i Sverige.

"I Sverige har det funnits ca 50 sjömanshus, som upprättade register över sjömän och handelsfartyg. Dessa register är av stor betydelse för vetenskaplig forskning om Sveriges sjöfart och utrikeshandel under tvåhundra år. De är också en väsentlig källa för all icke universitetsanknuten forskning som berör sjömän och sjöfartsförhållanden, särskilt släktforskning och emigrantforskning. En ADB registrering av arkivmaterialet är av nationellt intresse. Registreringen omfattar mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor som tillsammans lägger grund för en forskningsdatabas med uppgifter om personer samt kommunikations- och förbindelsemönster."  (Källa Riksarkivet)

Riksarkivet - Sjöfolk // D'tAnjo
 
Hemsidor
 
Är du eller ditt företag i behov av en hemsida så kan D'tAnjo hjälpa dig även med detta. Saknar företaget hemsida kan vi hjälpa till med bl a design, struktur och tecknande av webbhotell. Vi kan även hjälpa till med uppdatering av redan befintliga sidor.

Har du en hemsida men saknar en speciell funktion?  Vi har bland annat byggt artikelregister, söktjänster, order/ fakturering, kalender och rapporthantering som implementerats i befintlig webbmiljö.

 

Hemsidor // D'tAnjo
 
Och mycket mer ...
 
Genom åren har det blivit många trevliga uppdrag och personliga möten. Här nedan är några av de företag/
myndigheter vi haft glädjen att samarbeta med:

ABF, ABUS Kransystem, Addskills, Allson Kyl & Fryslager, ArcelorMittal Construction, Billerud Korsnäs (Gruvön), BKE TeleCom AB (Techstep), CarlHag, Concept IT & Communication AB, Copy Consult, CPL-Gruppen, ELKAB, Friedrich Vollmer Skandinavien AB, Grundels Fönstersystem, Humanteknik, Hynell Patenttjänst, Hägg & Kristiansson, IFK Hammarö, Industrimateriel, Industritjänst, Inission Munkfors AB, Kammarkollegiet, Karlstads Kommun, KG Fridman AB, Kjell & Co, Konstfrämjandet i Värmland, Källby Rör, Landegrens Catering, LO Värmland, MediaHjälpen Sverige AB, Moelven, Nordnatur, Parebo, PEC Sweden AB, Professional English, Proseal, Qtym, Redovisningsföreningen i Värmland, Riksarkivet, Rottneros AB, Rundabordet Ledarskap AB, SamC Mitt AB, SAP Värmland, Sofia Kalaskockar, Städjouren Robert Selling AB, Städkurir Värmland, Städtjänst Värmland, Telia Sverige, Tetra Pak Packaging Material Sunne AB, TransPA, Trioplast, Turtek, Uni-Idé, Wasa Städ,VVS Plan AB
 
 
© D'tAnjo 1996-2021